Jak działa fotowoltaika

Popularne pytania o  instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaikę, panele fotowoltaiczne czy tzw. elektrownie słoneczne.

Jak działa fotowoltaika?

Fotowoltaika i cała jej instalacja Instalacja to zestaw  urządzeń, użytych celem  produkcji prądu ze słońca. Jak działa fotowoltaika? Na kompletną instalację składają się panele fotowoltaiczne, falownik i dwukierunkowy licznik energii. Panele fotowoltaiczne absorbują fotony (podstawowe cząstki światła) i zamieniają je w prąd stały, który płynie do falownika. Falownik (inwerter) zmienia prąd stały w prąd zmienny, używany w domu. Powstałą energię elektryczną zużywamy na bieżąco, a ewentualna nadwyżka – magazynowana jest w sieci, a później zużywana nocą lub zimą. Do pomiaru zużytej i magazynowanej energii służy dwukierunkowy licznik energii, który Operator wymieni na swój koszt zupełnie za darmo.

jak działa fotowoltaika

Gdzie montować panele fotowoltaiczne?

Montujmy tam, gdzie na panele fotowoltaiczne trafi najwięcej promieni słońca. Oczywistym miejscem  jest południowa, najmocniej nasłoneczniona część dachu. Panele mogą być instalowane w innych miejscach.

Koszty założenia instalacji

Koszty montażu i zakupu instalacji fotowoltaicznej to kilka czynników. Fotowoltaika wyceniana jest indywidualnie. Cena zależy  m.in. od rodzaju paneli fotowoltaicznych, od typu falownika (inwertera) czy zapotrzebowania na energię. Istotne jest miejsce instalacji.

Ile trwa montaż instalacji fotowoltaicznej?

Generalnie montaż instalacji fotowoltaicznej dla domu z  rozruchem trwa do 3 dni. Czas pracy przy montażu instalacji fotowoltaicznej zależy od  jej wielkości, od rodzaju instalacji, od rodzaju dachu, i warunków atmosferycznych w czasie prac.

Optymalne ułożenie paneli

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w instalacji dachowej i naziemnej, zależy od:

– czasu pracy fotowoltaiki w ciągu roku;
– technicznych możliwości montażu.

Instalacje fotowoltaiczne są ustawiane w kierunku południowym pod kątem 40° . Wtedy ilość produkowanej energii jest największa. Przy odchyłach od  kierunku południowego i kąta, występują straty.

Panele polikrystaliczne a panele monokrystaliczne

Różnica pomiędzy panelami monokrystalicznymi a polikrystalicznymi. Prócz koloru i kształtu, różnica polega na sprawności ogniwa i absorpcji światła. Panele monokrystaliczne mają wyższą sprawność i wyższy wskaźnik spadku mocy w porównaniu z polikrystalicznymi. Sprawność ogniwa wskazuje jaki procent energii uzyskanej ze słońca przetwarzany jest na prąd. Im większa sprawność tym mniejsza powierzchnia paneli fotowoltaicznych  potrzebna do uzyskania odpowiedniej ilości energii. W polskich warunkach  najlepiej się sprawdzają panele polikrystaliczne. Ponieważ pochłaniają więcej światła rozproszonego.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

On-grid – niezużyta energia magazynuje się w sieci publicznej w celu jej późniejszego wykorzystania.

Off-grid – niezużyta energia magazynuje się w odpowiednich akumulatorach w tym samym celu.

W zależności od miejsca instalacji:  dachowe lub ziemne.

Która instalacja jest bardziej opłacalna?

To zależy od oczekiwań klienta. Instalacja fotowoltaiczna On-grid nie wymaga zakupu  akumulatorów, jest tańsza, a czas zwrotu tej instalacji jest krótszy.

Jaką ilość prądu elektrycznego rocznie, wyprodukują panele fotowoltaiczne?

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1kWp wyprodukuje 900 do 1300 kWh energii elektrycznej. Ilość energii elektrycznej produkowanej przez fotowoltaikę zależy od ilości promieniowania słonecznego.

Jak dobrać wielkość instalacji?

Instalacja pokryje w całości zapotrzebowanie na energię elektryczną, gdy wiesz ile zużywasz prądu. Od tego zależy moc paneli fotowoltaicznych, które zamontujesz.

Czy kolektory słoneczne („solary”) i panele fotowoltaiczne to to samo?

Nie, są to zupełnie różne urządzenia. Wyglądają podobnie, i używają energii słonecznej. Panele Fotowoltaiczne produkują prąd a kolektory słoneczne służą do podgrzewania wody.

Ile lat działa fotowoltaika?

Panele mają 25 letnią gwarancję. Doświadczenie uczy, że działają dużo dłużej.